Om oss

SKATTEJUSS er et webbasert oppslagsverk på skatte- og avgiftsrettens område.

Skattejuss AS drives av advokat dr. juris Erik Friis Fæhn. Han er ansvarlig redaktør for SKATTEJUSS og for JARØY skattelovsamling.

Erik Friis Fæhn er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, der han er fagansvarlig både for undervisningen i skatterett for revisorer og i rettslære på økonomi- og revisorutdanningen. Fæhn er også fagansvarlig for undervisningen i etikk og økonomi på bachelor- og masternivå på Handelshøyskolen.

Fæhn tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1985, og var ansatt i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet i 7 år, fra 1989 som lovrådgiver. Deretter var han universitetsstipendiat på Institutt for privatrett. Før og siden fullført juridisk doktorgrad i 2002 har han undervist mastergradsstudenter og veiledet mastergradsavhandlinger i skatterett ved Det juridiske fakultetet, UiO.

Fæhn har hatt advokatbevilling siden 2010, og tar i mot henvendelser om advokatbistand i skattespørsmål. Han er for øvrig leder av Rådet for legemiddelinformasjon.