Stortingsvedtak

Stortingets skattevedtak 2017 – nøkkelbeslutninger i Skatteopplegget

Fordelingspolitikk er sentralt Stortingsvedtakene er viktige for å få et overblikk over beslutninger med overordnet fordelingspolitisk karakter for 2017. Nedenfor følger en oversikt over de meste sentrale. Forarbeidene redegjør for fordelingsspørsmål bl a i Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 1.5 Fordelingsprofilen på skatteopplegget og Innst.3  S (2016-2017) kapittel 2.3 Hovedtrekk. Lenkene…
Les mer