Redaktør

Skattemelding for inntekt og formue (I) – skattyters ansvar og endringsrett

Ny skatteforvaltningslov endrer skattyters rettigheter og plikter Den nye skatteforvaltningsloven av 27. mai 2016 nr. 14 som trer i kraft 1. januar iår, endrer saksbehandlingsreglene som skatte- og avgiftsetaten skal følge. Ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 og en rekke saksbehandlingsregler i merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven m fl oppheves, og erstattes…
Les mer

Skattejuss lansert i dag

Det er en stor glede å kunne lansere Skattejuss - vårt webbaserte oppslagsverk for skatte- og avgiftslovgivning - i dag. Foreløpig er det en Beta-versjon (gratis), men vesentlig informasjon og funksjonalitet er nå på plass. Oppslagsverket skal allerede være nyttig. Både frem til og etter lansering av betalingstjenesten i 2017 vil…
Les mer