Statsråd

Ny skatteforvaltningslov

En omfattende og betydelig reform er klar på startstreken Ny lov trer i kraft fra og med 2017. Skatteforvaltningsloven innebærer gjennomgripende endringer i organiseringen av skatte- og avgiftsetatens virksomhet, en mer enhetlig behandling av alle typer saker, og endringer og standardiseringer av samspillet mellom de skatte- og avgiftspliktige og skatteforvaltningen. I tillegg…
Les mer