I. REGJERINGEN

Samleforskrift til ny skatteforvaltningslov – alt klart for 2017

Forskrift av 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven (skatteforvaltningsforskriften) Skattedirektoratet fastsatte 23. november 2016 en samleforskrift med hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den nye skatteforvaltningsloven av 27. mai 2016 nr. 14 trer i kraft 1. januar 2017. Dermed er også forskriftsverket klart i tide. Skatteforvaltningsloven (skfl) er en felles forvaltningslov for…
Les mer