Høyesterett

Høyesterett om rentefradrag i lys av grense mellom lån og egenkapital (Rauma Energi)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047) Saken gjaldt Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi AS (advokat Helge Aarseth) Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her. Høyesteretts sammendrag av dommen: Rauma Energi AS fikk ikke medhold i…
Les mer

Høyesterett om fradragsrett for kostnader til aksjeerverv (Evry)

Høyesteretts dom 2. november 2016, HR-2016-2249-A, (sak nr. 2016/519) Saken gjaldt  Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Magnus Schei) Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her. Høyesteretts sammendrag av dommen: Et foretak fikk ikke medhold i at det…
Les mer

Høyesterett om ulovfestet gjennomskjæring ved egenkapitaltransaksjoner (IKEA Handel og Eiendom)

Høyesteretts dom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722) Saken gjaldt IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettslig medhjelper: (advokat Morten Søvik) Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her. Høyesteretts sammendrag…
Les mer