Forfatter: Erik Friis Fæhn

Høyesterett om ulovfestet gjennomskjæring ved egenkapitaltransaksjoner (IKEA Handel og Eiendom)

Høyesteretts dom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722) Saken gjaldt IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettslig medhjelper: (advokat Morten Søvik) Dommen er nå publisert i SKATTEJUSS, og kan leses i sin helhet her. Høyesteretts sammendrag…
Les mer

Ny skatteforvaltningslov

En omfattende og betydelig reform er klar på startstreken Ny lov trer i kraft fra og med 2017. Skatteforvaltningsloven innebærer gjennomgripende endringer i organiseringen av skatte- og avgiftsetatens virksomhet, en mer enhetlig behandling av alle typer saker, og endringer og standardiseringer av samspillet mellom de skatte- og avgiftspliktige og skatteforvaltningen. I tillegg…
Les mer

Skattejuss lansert i dag

Det er en stor glede å kunne lansere Skattejuss - vårt webbaserte oppslagsverk for skatte- og avgiftslovgivning - i dag. Foreløpig er det en Beta-versjon (gratis), men vesentlig informasjon og funksjonalitet er nå på plass. Oppslagsverket skal allerede være nyttig. Både frem til og etter lansering av betalingstjenesten i 2017 vil…
Les mer