Skattejuss lansert i dag

rod-tra%cc%8ad

Det er en stor glede å kunne lansere Skattejuss – vårt webbaserte oppslagsverk for skatte- og avgiftslovgivning – i dag. Foreløpig er det en Beta-versjon (gratis), men vesentlig informasjon og funksjonalitet er nå på plass. Oppslagsverket skal allerede være nyttig.

Både frem til og etter lansering av betalingstjenesten i 2017 vil vi arbeide energisk og entusiastisk videre med utvidelser og kvalitetsforbedringer.

Vi håper Skattejuss vil være til nytte – og vi vil være takknemlige for alle kommentarer!