SKATTELOVENE PÅ NETT

Oppslagsverk for skatte- og avgiftslovene med rettskilder og referanseinformasjon

Direkte kildeoppslag

Redaksjonelt utvalg

Praktisk relevans

«Det første man pleier å undersøke når man skal ta standpunkt til et rettsspørsmål, er om det står noe i loven om det. Finnes det en relevant lovbestemmelse, er den det naturlige utgangspunktet for de videre resonnementer»
Torstein Eckhoff (Rettskildelære)

OM TJENESTEN

Skattejuss er et webbasert oppslagsverk på skatte- og avgiftsrettens område. Hensikten er å spare tid og å gjøre beslutningssituasjonen sikrere og enklere for alle som må ta stilling til skatte- eller avgiftsrettslige spørsmål.

Skattejuss bygger på en redaksjonell seleksjon i rettskildene etter formelle kriterier. Oppslagsverkets funksjonalitet og design er utformet med sikte på å gi mest mulig konsentrert, direkte relevant informasjon.

Skattejuss omfatter lover, stortingsvedtak og forskrifter, forarbeider til lovene, samt forvaltningspraksis. Samtlige skatte- og avgiftsrettsrelevante rettskilder vil integreres i oppslagsverket med samme formelle, redaksjonelle tilnærming.

Brukeren vil raskt og sikkert finne et formelt fullstendig, ferdig sortert rettskildegrunnlag for en hver lovbestemmelse.

SKATTEJUSS SOM ARBEIDSVERKTØY

Søkefunksjon

Finn innholdet med raskt søk, avgrenset søk, vektet treffliste og utmerking av søkeord.

Bibliotek

Lover og årganger er lett tilgjengelig fra biblioteket. Jobb effektivt med Skattjuss!

Se video

Merknader

Skriv personlige merknader til alt innhold. Del dem gjerne med dine kolleger eller utvalgte grupper.

Se video

Referansevindu

Lesevinduet er delt slik at man alltid kan se lovteksten samtidig med referansene.

BLOGG

Erik Friis Fæhn

Høyesterett om rentefradrag i lys av grense mellom lån og egenkapital (Rauma Energi)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047) Saken gjaldt Staten ved Sentralkontoret for…
Erik Friis Fæhn

Skattemelding for inntekt og formue (I) – skattyters ansvar og endringsrett

Ny skatteforvaltningslov endrer skattyters rettigheter og plikter Den nye skatteforvaltningsloven av 27. mai 2016 nr.…
Erik Friis Fæhn

Stortingets skattevedtak 2017 – nøkkelbeslutninger i Skatteopplegget

Fordelingspolitikk er sentralt Stortingsvedtakene er viktige for å få et overblikk over beslutninger med overordnet…